Inloggen
Menu Employability Manager Login

Bedreven in Vaardigheden

Vaardigheden zijn essentieel om goed te functioneren in een organisatie. De Employability Manager helpt u om zicht te krijgen op de vaardigheden van uw medewerkers.

Vaardigheden zijn de mogelijkheid om bepaalde handelingen goed uit te voeren. Steeds meer worden vaardigheden gebruikt om het functioneren van medewerkers te beoordelen en hun kwalificatie / inzetbaarheid te bepalen. Hoewel kennis in de vorm van opleidingen en instructies natuurlijk onmisbaar blijft, worden vaardigheden steeds belangrijker om te bepalen of een medewerker goed én zelfstandig kan werken.

De Employability Manager biedt de mogelijkheid om vaardigheden van medewerkers vast te leggen, te beoordelen en middels een duidelijke matrix een goed overzicht te krijgen van de vaardigheden van de hele organisatie. Per medewerker is het mogelijk om een vaardigheid te beoordelen en om een doel in te stellen. Het verschil tussen score en doel geeft aan of een medewerker nog moet groeien om op het gewenste niveau te komen of dat hij al voldoet aan de voor hem gestelde eisen.

vaardigheden overzicht

Tevens is het mogelijk om terug te kijken naar de vorige keren dat vaardigheden zijn ingevuld. Hierdoor krijgt u per medewerker een historisch overzicht.

vaardigheden historie

Naast het beoordelen van vaardigheden is het belangrijk om een duidelijk overzicht te hebben. Op welke vaardigheden moeten medewerkers beter scoren en waar zitten binnen de organisatie in zijn totaliteit belangrijke tekortkomingen die opgelost moeten worden? Een vaardighedenmatrix, of competentiematrix is hier het ideale hulpmiddel bij.

vaardigheden matrix

De vaardighedenmatrix van de Employability Manager geeft direct een duidelijk beeld van de scores, doelen en gaps per medewerker, per vaardigheid en in totaliteit. Dit overzicht maakt het makkelijk te zien waar de aandachtspunten zitten.

Meer over de mogelijkheden van de Employability Manager vindt u hier.

Wilt u meer weten over de Employability Manager en het omgaan met vaardigheden?
Of heeft u andere vragen?

Neem dan contact met ons op

OverNite Software Europe gebruikt cookies (en vergelijkbare technieken) om het bezoek aan onze website te kunnen analyseren en het gebruik van onze applicaties makkelijker te maken. Lees meer