Inloggen
Menu Employability Manager 5 Login

Ontwikkeling van medewerkers

Maximaliseer het potentieel van uw organisatie

De ontwikkeling van medewerker is een continue proces. Doordat er meer gevraagd wordt van werknemers is het belangrijk dat ze de mogelijkheid krijgen om te groeien. Om dit goed te overzien en alle facetten van personeelsontwikkeling in de gaten te houden is een software systeem dat al deze onderdelen bijhoudt onmisbaar.

Organisaties en medewerkers ontwikkelen zich voortdurend

Ontwikkelbehoefte

De vraag voor ontwikkeling van een medewerker kan komen vanuit de organisatie, bijvoorbeeld omdat er behoefte is naar personeel met bepaalde kennis en kwaliteiten. Ook kan het zijn dat een functie ontwikkelt en medewerkers mee moeten groeien willen ze voldoende kunnen blijven functioneren. De vraag voor ontwikkeling kan ook komen vanuit een medewerker zelf. Vanuit een interesse of ambitie kan een medewerker zichzelf willen ontplooien.Het is dan zaak als organisatie om medewerkers hierin zo veel mogelijk te stimuleren. Een medewerker die in zijn functie niet voldoende gestimuleerd wordt zal uiteindelijk verveeld raken en minder gemotiveerd zijn. Om medewerkers te mogelijkheid te geven zicht te ontwikkelen kan hij via de Employability Manager zelf aanvragen te doen tot het volgen van trainingen. Een medewerker kan via een icoontje de opleidingen aanvragen. Zijn leidinggevende kan deze goedkeuren en vervolgens kan de HR medewerker de cursus inplannen.

In beide gevallen is het belangrijk om dit vroeg op te merken en het proces in goede banen te leiden. Het ondersteunen van medewerkers is essentieel om de energie niet verloren te laten gaan en medewerkers gemotiveerd te houden in hun ontwikkeling. Daarbij is het ook belangrijk dat er gekeken wordt naar de balans tussen de interesses van zowel de organisatie als de medewerker. Personeelsontwikkeling bestaat uit meerdere vlakken, het gaat niet enkel om het volgen van cursussen, ook de vaardigheden en attitude van een medewerker zijn hierin belangrijk.

Facetten

Kennis:

Opleiden en trainen

Een van de meest voor de hand liggende facetten voor de ontwikkeling van medewerkers is het volgen van trainingen en cursussen. Het op peil houden van vergaarde kennis, maar ook het vergaren van nieuwe kennis is nog steeds de meest ingezette manier om de ontwikkeling van medewerkers te stimuleren. Daarnaast zijn, met name in de procesindustrie, werkinstructies een belangrijk deel van de ontwikkeling van kennis; welke procedures zijn er? Hoe bedien ik een machine?

Meer over hoe de Employability Manager u helpt bij het opleiden en trainen van medewerkers leest u hier.

Curriculum

Om van opleiden en leren een continue-proces te maken is het opstellen van een curriculum voor medewerkers een goede manier om structuur aan te brengen. Een langetermijnplan per medewerker zorgt dat de ontwikkeling van medewerkers gegarandeerd is en vergt minder omkijken. Met behulp van de Employability Manager met het opstellen van curriculum profielen voor medewerkers kan het opleiden grotendeels uit handen genomen worden.

Curriculum profiel

Vaardigheden

Naast kennis zijn ook vaardigheden een goede manier om medewerkers zich te laten ontwikkelen. Het zelfstandig leren uitvoeren van taken draagt bij aan de inzetbaarheid van medewerkers en is een goede toevoeging van de theoretische ontwikkeling die medewerkers opdoen bij trainingen en cursussen. De Employability Manager kan middels duidelijke overzichten en een vaardighedenmatrix zicht geven op de kunde van medewerkers, tevens geeft dit ook aan waar nog ontwikkeling nodig of mogelijk is. Lees meer over hoe de Employability Manager u kan helpen met vaardigheden.

vaardigheden matrix

Gedrag: Beoordeling/Competenties

Vanuit HRM wordt vaak het beoordelings- (functionerings-) gesprek gebruikt om de ontwikkeling van medewerkers te volgen en de mogelijkheden te bespreken. Deze worden vervolgens samengevat in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). De Employability Manager helpt het hele beoordelingstraject te ondersteunen; van beoordelingsformulier tot ontwikkelplan. Doordat het systeem ook trainingen plant kan aan de hand van een ontwikkelplan de gewenste trainingen inplant worden. Lees meer over hoe de Employability Manager de HRM cyclus vereenvoudigd.

HRM tools

Inzetbaarheid

De inzetbaarheid kan gebruikt worden als leidraad voor het vinden van ontwikkelmogelijkheden van een medewerker. Zowel voor de vereiste trainingen, instructies en vaardigheden als de gewenste extra trainingen voor extra ontplooiing. Lees meer over inzetbaarheid van medewerkers.

Inzetbaarheid

Meer weten over de Employability Manager en de ontwikkeling van medewerkers?

Neem dan contact met ons op

OverNite Software Europe gebruikt cookies (en vergelijkbare technieken) om het bezoek aan onze website te kunnen analyseren en het gebruik van onze applicaties makkelijker te maken. Lees meer